Choose your language Choose your language

Bełżec - Bełz. Turystyczny szlak transgraniczny


Idź do treści

Hrebenne


Hrebenne to przygraniczna wieś, położona na pograniczu Roztocza i Równiny Bełskiej. W miejscowości znajduje się polsko ukraińskie przejście drogowe w ciągu trasy międzynarodowej E - 372. Wieś lokowano na początku XV wieku na prawie wołoskim. Była własnością Zamoyskich, Romanowskich i Sapiehów. W Wyniku działan wojennych i powojennych Hrebenne zostały prawie w całości zniszczone.


Warto zobaczyć:
- Zespół cerkiewny w Hrebennym obejmujący drewnianą cerkiew pw. Św.Mikołaja z 1697 roku, dzwonnicę i cmentarz z kamiennym krzyżem,
- Śródleśny cmentarz z nagrobkami bruśnieńskimi,
- Kościół pw. Narodzenia NMP z 1903 roku i cerkiew pw. Św.Mikołaja z 1901 roku w Siedliskach ufundowane przez ks. Pawła Sapiehę, który spoczywa na miejscowym cmentarzu,
- Drewnianą kapliczkę pw. Św. Mikołaja nad rzeczką Pruchnik, pochodzącą z przełomu XIX i XX wieku,
- Skamieniałe drzewa, eksponowane m.in. w miejscowym muzeum.


Czy wiesz, że:
- Od Hrebennego do Uhnowa w latach 1949-51 prowadziła linia kolejowa? Umożliwiała ona dojazd do Sokala. Po zmianie granic w 1951 roku tory rozebrano, ale w dalszym ciągu można oglądać bardzo czytelny w terenie nasyp. Tory normalnego rozstawu dochodzą wciąż do Rawy Ruskiej.
- W każdą niedzielę w cerkwi w Hrebennym odbywają się nabożeństwa w obu obrządkach: katolickim i unickimWróć na początek || Krok wstecz << || Idź dalej >> || Punkt docelowy

Więcej zdjęć


Powrót do treści | Wróć do menu głównego